Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από τις ΗΠΑ πλήρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα PRISMΗ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της αξιολόγησης των επιπτώσεων των προγραμμάτων παρακολούθησης, για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ε.Ε και ζήτησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επιτήρησης από τις αρχές των ΗΠΑ.
Σε ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν κάθε διαθέσιμο μέσο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις τους με τις ΗΠΑ καθώς και το ενδεχόμενο της προσωρινής αναστολής οποιασδήποτε ανταλλαγής δεδομένων με σκοπό την καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών – όπως τα αρχεία των επιβατών αεροπορικών πτήσεων – μέχρις ότου να υπάρξει καλύτερη προστασία των δεδομένων.
Το συμβούλιο καταδίκασε έντονα τις εικαζόμενες δραστηριότητες της NSA και προέτρεψε τις αρχές των ΗΠΑ να παράσχουν στην ΕΕ, πλήρη ενημέρωση σχετικά με το PRISM και άλλα παρόμοια προγράμματα που περιλαμβάνουν συλλογή δεδομένων.
“Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προβεί σε μια εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τα προγράμματα παρακολούθησης των ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις υποκλοπές δεδομένων χώρων της ΕΕ και άλλες καταγγελίες για κατασκοπεία και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματά της μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους,” ανέφερε μέλος του Κοινοβουλίου. “Επιπλέον θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο των εικαζόμενων δραστηριοτήτων παρακολούθησης όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων, την ελευθερία της έκφρασης, του τεκμηρίου της αθωότητας και του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής.”

secnews.gr
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ

Eπικοινωνία

foxyform